Vad kostar markvärme?

Har du koll på pris för markvärme? Om inte, fortsätt läs så har du snart svart bälte i markvärme-pris!

En vanlig installation av jordvärme  kostar mellan 50 000 – 120 000 kr. Det finns aspekter som påverkar priset på markvärme och du som aktiv konsument kan utan tvekan göra mycket för att få ned kostnaderna.

Här ger vi dig det viktigaste du behöver veta kring hur mycket du ska betala för din markvärme, vad som höjer eller sänker priset och hur du får mest värde (och värme) för pengarna.

Tips! Vill du få prisförslag på jordvärme utifrån dina specifika förutsättningar? Då rekommenderar vi denna gratistjänst som samlat seriösa installatörer av berg- och markvärme sedan 2006.


Kostnad för markvärmepumpen

Vi börjar med hårdvaran, alltså själva värmepumpen som ska ”växla upp” värmen som samlas in i det övre marklagret på din tomt. Oftast är det samma värmepumpar oavsett om värmen fångas upp i en energibrunn (bergvärme), på en sjöbotten (sjövärme) eller som i det här fallet, genom kollektorslang i det övre jordlagret.

Räkna med att markvärmepumpen kostar dig mellan 45 000 – 80 000 kr. Ju högre effektbehov, vilket i princip betyder ”ju större hus du har”, desto mer kraftfull pump behövs vilket också leder till ett högre pris.

Även märket spelar roll, som med det mesta. Välkända tillverkare kostar oftast mer än okända aktörers maskiner, men å andra sidan kan det ofta innebära en ökad trygghet att lägga lite extra pengar på en märkespump, med allt vad det innebär i termer av tester och framtida reservdelar.

Pris för att gräva för markvärme

Grundprincipen för en markvärmepump är att en kollektorslang läggs på en markyta i det övre marklagret. Det krävs alltså att en bit av din tomt eller trädgård grävs upp, och att installatören sedan placerar slangen med köldbärare på önskat djup. En del leverantörer av jordvärme har med kostnaden för återställning av tomt i sin offert. Du bör dock höra efter med dem så att det är tydligt vems ansvar det är att återställa tomten.

Om du känner att du klarar av och har tid för att sköta grävningen själv – var noga med att få  en exakt specifikation från installatören!

Hyr du en grävmaskin själv så blir det antagligen billigare för dig men se till att du får exakt specifikation från din markvärme-installatör på hur du ska gräva jordvärme. Att hyra en grävare lämplig för denna typ av jobb kostar ungefär mellan 700-1500 kr/dag. Räkna med en-två dagar för att gräva och lika lång tid för att återställa efter installationen. Återställandet bör du bara ge dig på om du har erfarenhet från andra markvärme-installationer.

Det vanligaste är att låta en och samma värmepumpsinstallatör sköta hela processen med grävning och installation av markvärmen. Räkna med en ungefärlig kostnad på mellan 20 000 – 40 000 kr för denna del av arbetet.


Kostnadsexempel på markvärmepump

Vi tittar här närmare på den totala kostnaden för en installation av markvärme / jordvärme och på de olika momentens kostnader var för sig. Exemplet nedan är baserat på faktiska priser hos markvärmepumpsleverantörer och installatörer för säsongen 2012/2013 men givetvis är ett exakt pris för varje unik värmepumpslösning omöjligt att ge. Använd detta exempel som referensram när du börjar ta in priser på din egen lösning, och ställ de de olika firmornas anbud mot varandra.

I exemplet så anger vi ett prisspann för varje moment, de flesta värmepumpar (inklusive installation) landar inom detta spann men undantag finns givetvis. VI räknar med en dimensionering för en normalstor svensk villa med ett standardbehov av värme. Mindre boyta ger mindre pris och vice versa.

Vi vill återigen understryka vikten av att priset i sig inte alltid är det viktigaste, utan det är din totala sänkning av utgifterna för värme som är det väsentliga.

Kostnad 1: Hårdvara och material

Här hamnar stora delar av kostnadskakan för en markvärmelösning. Själva värmepumpen är avancerad teknologisk utrustning med höga krav på prestanda och stabilitet, priset blir då därefter.

Vi räknar här med att en markvärmepump från någon av de större tillverkarna (NIBE, CTC, Bosch, för att nämna några) kostar dig mellan 45 000 – 75 000 kr.

Till detta kommer övrigt material, såsom slangen som ska grävas ned och hårdvaran som krävs för att koppla in din värmepump till husets distributionssystem för värme. För detta anger vi ett ungefärligt pris på 10 000 kr till 20 000 kr.

Kostnad 2: Arbetskostnad

Just markvärmeinstallationer kommer med två separata arbetskostnader – en för grävningen och en för anläggning av kollektorslangen och inkopplingen av värmepumpen.

Grävningen kan kosta cirka 4000 – 8000 kr och installationen mellan 2 000 och 10 000 kr. Priserna varierar framför allt beroende på hur enkla eller komplicerade förhållande är för installationen. Lättgrävd och platt mark ger billigare pris för grävningen, liksom en värmepump av standardmodell och ett hus som är anpassat för väremepumpsanslutning ger en förenklad och därmed billigara installation.

Fråga alltid företagen som du begär offerter från om hur de räknar ut sin arbetskostnad, per timme eller totalpris. Ett ungefärligt timarvode för en värmepumpsinstallatör är runt 400-600 kr/timmen. Se till att avtala om vilket pris som gäller så att ni har både pris och uppskattad tid för arbetet avtalat på förhand.

Missa inte ROT-avdrag för markvärmeinstallationen

Även om du får en klumpsumma i din offert på installationen ska du alltid be att den specificeras så att du ser vad som är materialkostnad och vad som är kostnad för arbetet med att gräva, lägga slang och installera pumpen. Denna del av priset är nämligen det som ROT-avdraget berör. Om grävningen och installationen går på 36 000 kr så får du efter att företaget som sköter installationen gjort ROT-avdrag på fakturan betala 25 200. En rabatt på 10 800 vill du så klart inte missa.

Checklista – så ser du till att få ROT-rabatT

  • Be installatören om en specificerad offert och/eller faktura.
  • Se till att det där anges hur stort beloppet som ROT-avdraget görs på är.
  • Även om företaget du köper tjänsten av sköter det praktiska med avdraget krävs det fortfarande att du har koll på att du tjänat in så mycket skatt under året att du kan göra det önskade avdraget.
  • Maxavdrag för en person är 50 000 kr om året, men för en installation av markvärme är det ovanligt att man kommer upp i så höga summor. Här är det snarare vanligt med avdrag på mellan 10 000 och 25 000 kr, beroende på omfattningen av jobbet.
  • Är det otydligt i de prisförslag du får av leverantörer och installatörer – fråga! Du bör vara helt på det klara om angivet pris är före eller efter ROT.

Kostnad 3: Övrigt kring markvärme

En sak som många inte tänker på är återställandet av din tomt efter grävningen. Kanske vill du här lägga några extra slantar för att passa på att få en riktigt fin gräsmatta?

Även resekostnader kan tillkomma med en eller ett par tusenlappar, detta ska i så fall också specificeras på fakturan.

Total kostnad för markvärmeinstallation

Detta gör alltså att vi landar på följande uträkning:

  • Markvärmepump: 45 000 – 75 000 kr
  • Övrig materialkostnad: 10 000 – 25 000 kr
  • Arbete (grävning och installation): 8 000 – 24 000 kr
  • ROTavdrag (– 30 procent av arbetskostnaden): – 4 000 – 12 000 kr
  • Övrigt: 2 000 kr

Kostnad för markvärme: 62 000 kr – 117 000 kr

Detta pris bör ge dig en fingervisning om vad du har att förhålla dig till när du går vidare. Men kom som sagt ihåg att priset kan bli högre beroende på vilka värmebehov du har och svårigheterna med att gräva ned kollektorslangen, samt att priset i sig inte är det viktigaste utan hur mycket du kan spara in genom att skaffa en markvärme.

Vill du få prisuppgifter från lokala installatörer vad markvärme kan kosta för dig? Besök Bergvarme-info.se/markvarme och jämför anbud direkt!