Så fungerar markvärme

Så här fungerar markvärme (också kallat jordvärme eller ytjordvärme), en miljövänlig och kostnadseffektiv väg till att värma upp ett hus.