NIBE

NIBE gör markvärmepumpar på bred front för den svenska marknaden. Företaget är välkänt i värmepumpskretsar och är idag baserade i Markaryd.

NIBE markvärmepumpar jordvärme

Så här lyfter NIBE själva fram fördelarna med värmepumpar, både i största allmänhet och mer specifikt för NIBEs egna mark- och bergvärmepumpar:

Genom att installera en bergvärmepump från NIBE kan du minska energikostnaden med upp till 80%. Orsaken är att bergvärmepumpens främsta energikälla är mark, ytjord eller en intilliggande sjö, och alla dessa energikällor är gratis.

De tillverkar också andra typer av värmepumpar, bland annat luft/vatten-lösningar och även nytvecklad teknik där solvärme integreras med en värmepumpslösning såsom jordvärme.

Prisexempel på NIBEs värmepumpar

Vi kollar på pris Nibe värmepump  och jämför två varianter av bergvärmepump . Båda dessa av NIBEs värmepumpar fungerar för både jordvärme, bergvärme och sjövärme.

NIBE F1245 [länk]
Denna värmepump ligger i 6 kw-utförandet på rekommenderat cirkapris 74.913 kr (Pris på NIBEs hemsida hösten 2017) men F1245 finns i allt från 5 till 12 kW. Den fungerar för berg-, mark- och sjövärme och bland annat lyfts dess användarvänliga display som styr värmepumpen fram som säljargument. Denna pump är inklusive varmvattenberedare och är ansluten till NIBE Uplink som låter dig styra värmepumpen på distans.

NIBE F1126 [länk]

Denna sjö/berg/markvärmepump från NIBE kommer i tre olika varianter (8 och 11 kW9, där 8 kW har rekommenderat cirkapris 58 575 kr (Pris på NIBEs hemsida hösten 2017).

Gemensamt för dessa olika alternativ är att du alltid bör höra med några olika värmepumpsfirmor om vad de rekommenderar för lösning för dig oavsett om planen är att göra alla inköp själv eller lägga ut hela arbetet på en installatör. Med olika ingångsvärden på installationen kan du enklare få koll på vad kostnaden bör ligga på för din markvärmelösning. Börja gärna med att kostnadsfritt begära in offerter här.

Vill du få en överblick över vilka olika värmepumpstillverkare som verkar i Sverige rekommenderar vi vår sida om leverantörer.