Jordvärme, markvärme eller ytjordvärme?

Ibland råder viss förvirring om jordvärme och markvärme är samma sak. I de allra flesta fall är det exakt samma sak som åsyftas. Vissa kallar det markvärme, andra säger jordvärme och en del kan också kalla det ytjordvärme. Gemensamt är att alla tre uttrycken syftar på ”en värmepumpslösning där värme fångas upp på ungefär 100 centimeters djup i marken” via en slang (även kallat kollektorslang) som placeras över en yta av några hundra kvadratmeter.

Har du redan bestämt dig för att välja jordvärme? Här kan du direkt komma i kontakt med installatörer av jordvärme.

Här på Markvarme.se använder vi oftast ordet markvärme men vi försöker att variera oss. Det är bra om du som läsare och kanske även potentiell värmepumpsinnehavare känner till de olika termerna i din förhandling med olika värmepumpsinstallatörer.

På samma sätt ändras också orden beroende på vad man pratar om kring en värmepumpsinstallation. En markvärmepump är samma sak som en jordvärmepump, och markvärmeslang betyder samma sak som ytjordvärmeslang.

Jordvärme, ytjordvärme och markvärme – tre ord med samma betydelse.

Jordvärme /markvärme är något helt annat än bergvärme

Bergvärme är en helt annan värmepumpslösning. Där borras istället ett hål djupt ner i berggrunden, istället för att gräva ”på bredden”. Läs mer om skillnaderna mellan berg- och markvärme här.

Man kan i vissa fall även tala om ”geovärme” även om denna term är rätt ovanlig i Sverige (medan den engelska översättningen ”geothermal heating” är desto vanligare i engelskspråkiga länder). Med geovärme menar man oftast alla de värmepumpsvarianter som fångar upp värme i marken (eller en sjöbotten).

Nu när terminologin förhoppningsvis är utredd rekommenderar vi att du läser vidare om denna fantastiska uppvärmningsmetod, i någon av följande artiklar;