Jämförelse: Markvärme och bergvärme – vad är skillnaden?

En vanlig fråga när man överväger att skaffa värmepump är om man ska välja markvärme (jordvärme) eller bergvärme. Men vad är egentligen skillnaden?

Jordvärme och markvärme är lika som bär,  medans bergvärme är något helt annat.

Samma pump och samma princip

I grunden kan man säga att markvärme och bergvärme är två varianter av samma tekniska lösning. Själva värmepumpen, som oftast är den största posten i kostnaden för att skaffa markvärme, fungerar i de flesta fall som både en bergvärmepump och en markvärmepump.

Principen är också densamma – värmen i marken fångas upp av en så kallad kollektorslang och transporteras sedan till pumpen. Där omvandlas den uppvärmda vätskan till värme som förs in i huset. Mer fördjupning hittar du på webbsidan Värmepumpsguiden.se.

Du kan i teorin byta från jordvärme till bergvärme utan att byta den faktiska värmepumpen. Däremot så krävs det en viss effektstorlek på värmepumpen, som också ska dimensioneras rätt, för att det ska fungera optimalt.

Vad är bäst: jordvärme eller bergvärme?

Även om bergvärme och jordvärme använder samma värmepump modeller så skiljer sig förutsättningarna för vem som kan ha bergvärme eller jordvärme åt. Det beror främst på vart du bor och hur stor tomt du har.

Har ditt hus långt från markytan till berggrunden så rekommenderas inte bergvärme. Sträckan i jordlagret är nämligen den del av arbete som är extra dyr att isolera (kräver foderrör). Jordvärme passar extra bra på ställen med mer fukt i jorden, alltså lerjord med hög vattenhalt snarare än en sandig och torr jord.

Ska du byta från bergvärme till jordvärme? Då kommer borrhålet troligen vara för djupt och du behöver kompensera med ett byte till en mindre värmepump.

vad är den största skillnaden?

Den väsentliga skillnaden ligger i att jordvärme fångas upp i det översta jordlagret och därmed är enklare att gräva för. En bergvärmeinstallation kräver ett djupt borrhål på över 100 meter vilket kräver specialutrustning för att gräva. Detta gör att bergvärme är dyrare, men det tar mindre utrymme och gör också mindre åverkan på tomten.

Enkelheten i installationen gör att en markvärmelösning, trots längre kollektorslang, ändå blir billigare att köpa. Exakt hur mycket billigare mark-/jordvärme är kontra bergvärme går inte att svara på tvärsäkert men någonstans mellan 10 och 30 procent är normalt.Hitta en markvärmeinstallatör

även Detaljerna varierar

De ovanstående aspekterna; borrdjup och utrymmet lösningen tar av tomten, är de som framför allt skiljer dessa båda varianter av geovärmepumpar. Men det finns faktiskt fler skillnader på detaljnivå för den som vill ”nörda ner sig”.

En bergvärmebrunn kan oftast på ett enklare sätt fortsätta utnyttjas även när slangen i den byts ut. Lägger man markvärmeslang så blir det mer arbete med att gräva upp tomten igen. Å andra sidan så ska en korrekt utförd markvärmeinstallation räcka i 20-30 år! Själva hårdvaran/värmepumpen kan dock ha en kortare livslängd. Anlita alltid en seriös installatör av markvärme – via länken kan du kostnadsfritt leta upp och komma i kontakt med värmepumpsfirmor i ditt område. De kan också hjälpa dig fatta beslut om jordvärme/markvärme eller bergvärme är det som är rätt för just ditt hus.

Temperaturskillnader mellan bergvärme och markvärme

Värmepump markvärme bergvärme CTC

En och samma värmepump kan ofta användas till såväl bergvärme som markvärme.

Eftersom bergvärmeslangen går ner på djupet så stabiliseras också temperaturen ju djupare den går.

100 meter under markytan är temperaturerna tämligen jämn året runt, vilket gör att en bergvärmepump har en stadigare fördelning av plusgraderna året runt.

Av samma naturliga anledning så är det översta marklagret, där markvärmepumpen drar åt sig värmen, lite varmare på sommaren då solen ligger på och kallare när vargavintern träder in. Enkelt uttryckt kan man säga att temperaturskillnaden i det översta marklagret kan vara uppemot 20 grader medan den i en bergvärmebrunn snarare ligger på ungefär 10 grader.

Dessa skillnader i temperaturvariationer har dock en marginell effekt på vad din värmepumpslösning levererar. Hela poängen är ju att den sett över ett år ska klara av att värma ditt hus och då är båda lösningarna i princip lika effektiva.

Det viktiga är att själva värmepumpen dimensioneras rätt och att du gör en noggrann kalkyl på din årliga besparing i relation till vad du betalar för din markvärme-installation.

Vad ska du basera ditt val av värmelösning på?

Generellt finns det inget klart svar på vad som är bäst. Varje familjs hus, tomt och energibehov kräver sin egen analys för att hitta den bästa lösningen, oavsett om det gäller jordvärme/markvärme, bergvärme eller kanske sjövärme.

Se alltid till att höra efter med flera olika värmepumpsinstallatörer för att få offerter och förslag på lösning och sedan jämföra dem mot varandra.

Det är när du får siffrorna på kostnaden, besparingen och dimensioneringen av din värmepumps effekt som du egentligen, svart på vitt, kan fatta beslut om du ska satsa på bergvärme eller markvärme.


Om du vill läsa artiklar och få information om priser, installation och annat för just bergvärme kan du besöka: Energifakta.nu