Dimensionera rätt för din markvärme

Den kanske viktigaste faktorn för en lyckad värmepumpslösning är att dimensioneringen av din mark-/ jordvärme  blir perfekt. Det innebär enkelt uttryckt att din värmepump har precis lagom kapacitet för ditt hem och att din slang är precis så många meter lång som krävs för att fånga upp tillräckligt med lagrad värme i marken.

Varför är rätt dimensionering viktigt för jordvärme?

Grundprincipen för att skaffa markvärme / jordvärme, eller vilken värmepumpslösning som helst, är att den ska generera ett plus i plånboken. Köper du värstingmodellen med en halv kilometer kollektorslang över hela tomten kommer du garanterat få mycket värme till huset, men du har sannolikt betalat en bra slant för det. Om inte investeringen betalar sig genom sänkta kostnader för din värmeförbrukning så har den ju faktiskt inte fyllt något syfte mer än att slösa din tid och dina pengar.Hitta en markvärmeinstallatör

På samma sätt är en underdimensionerad värmepump lika onödig den. Ska du ändå lägga ut uppemot eller mer än 100 000 kr på jordvärme för ditt hus så bör du se till att den täcker så stor del av effektbehovet som möjligt. Syftet är helt enkelt att få så mycket värme per krona som möjligt och med en erfaren installatör så ska du kunna få en korrekt bedömning av vad du behöver för dimensionering för just ditt hem. Är du intresserad av ämnet för andra typer av värmepumpar rekommenderas denna artikel om korrekt dimensionerad värmepump.

Exempel på dimensionering av markvärme

Så här kan man räkna ut hur en markvärmeanläggning ska dimensioneras för ett hus som idag värms med olja. Dock så gäller samma princip oavsett om du idag värmer med direktverkande el, pellets eller någon annan lösning. Nyckeln är att läsa igenom nedanstående guide och sedan ta kontakt med några olika värmepumpsinstallatörer.

Då kör vi, steg för steg i dimensioneringsskolan för markvärmepumpar:

1. Husets behov av olja för uppvärmning: ca 2,5 kubikmeter på årsbasis.

2. Husets värmebehov: ca 21 500 kilowattimmar (kWh) på årsbasis (här räknas inte hushållsel in, utan bara den del av elförbrukningen som går åt till värmen).

Nu vet vi alltså vad huset har för behov och hur det idag värms upp. Då kan vi börja se hur mycket kollektorslang vi behöver och hur många kilowatt själva markvärmepumpen ska vara på:

3. Ungefärlig slanglängd 300 – 400 meter.

4. Värmepumpens effekt: ca sex kW.

Nu kan vi göra en uppskattning av hur denna dimensionering av din värmepumpslösning ger i besparing:

5. Uppskattad besparing: ca 14 000 kWh årligen.

Då har vi till sist siffrorna vi behöver för att kunna fatta ett beslut om huruvida den föreslagna markvärmelösningen är ekonomiskt fördelaktig eller inte. Om vi räknar på att en kWh kostar en krona så gör alltså detta hushåll en årlig besparing på 14 000 kr. Om vi tittar på kostnaden för markvärmen och säger att den ligger på 110 000 kr för såväl all hårdvara som grävning och installation, så har vi alltså följande formel att ta ställning till för att beräkna lönsamheten:

6. Återbetalningstid: 110 000 kr/14 000 kr/år = ca 7,8 år. På detta får man alltid lägga lite extrakostnader för underhåll och t.ex. för elpatron som skjuter till när det är extra kallt, så med dessa påslag kan vi säga att vi på ca nio år fått hela kostnaden för värmepumpen återbetald, förutsatt att vi dimensionerat den rätt.


Så får du bäst hjälp av installatören

I grunden så är det dock så att du som kund inta kan eller ska bli expert på hur en markvärmepump dimensioneras på bästa sätt. Detta ska värmepumpsproffsen sköta åt dig och det är ett bra första test på hur duktiga och seriösa värmepumpsfirmorna du kontaktar för offerter är. Om du själv är hyfsat påläst kan du ställa rätt frågor och sedan också jämföra de olika förslagen.

Generellt brukar man säga att du alltid ska kontakta tre-fem olika markvärmefirmor innan du gör ditt val. Med flera kostnadsuppskattningar och dimensioneringsberäkningar så kan du enkelt se om någon avviker från de övriga eller om alla tycks vara hyfsat överens om just ditt hus bästa lösning.

Frågorna du bör ställa när det gäller dimensionering:

  • Kan jag lita på att min uppskattning av mitt hus årliga värmeförbrukning stämmer?
  • Varför rekommenderar ni just markvärme /jordvärme och inte bergvärme eller luft/vatten?
  • Hur lång är den optimala längden på min kollektorslang?
  • Hur säker är den uppskattade besparingen jag nu kommer göra?
  • Finns det några dolda kostnader som kan dyka upp längs vägen?

Ställer du dessa frågor (som du sannolikt får svar på av seriösa värmepumpsfirmor redan innan du hunnit fråga) så kommer du få ett bra underlag att ta ställning till när du sedan jämför förslag och priser inför det slutliga beslutet.


Sammanfattning: dimensionering av värmepump

1. En värmepump ska täcka 50 procent av en byggnads ”effektbehov”. Är värmeeffektbehovet 12 kW så bör således pumpen ha en effekt på 6 kW.

2. En perfekt dimensionerad värmepump kommer fortfarande ”bara” att täcka upp ungefär 85 procent av värmebehovet. Resten täcks upp de riktigt kalla dagarna på vintern med hjälp av en elkassett eller på annat valfritt sätt (kanske med hjälp av pellets eller gammal god vedeldning?).

3. Hur lång tid det tar att ”räkna hem” din investering i jordvärme varierar. Generellt brukar det ta mellan åtta och tolv år att ha tjänat in pengarna du lagt ut på din anläggning.

4. Idag är värmepumpar, särskilt bergvärme och markvärme, väldigt vanliga och det finns ett flertal värmepumpsaktörer i varenda kommun i landet. Det gynnar dig som konsument, begär alltid att få en beräkning på din dimensionering av flera olika firmor. Det ska de kunna erbjuda kostnadsfritt och utan att du förbinder dig till något. Du kan med fördel använda en gratis offerttjänst för detta.

5. Var du bor spelar roll, eftersom vi bor i ett avlångt land så är det viss skillnad på dimensioneringen av en värmepump i Luleå jämfört med en i Helsingborg. Därför är det alltid bra att höra med markvärmefirmorna som verkar lokalt i din region, de har oftast bäst koll på klimatet i området och vad som krävs för att få rätt effekt till rätt hus.